Slider

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Wychowanków Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Łowiczu

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wychowanków Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Łowiczu z dnia 30.07.2021 roku wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Wychowanków Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Łowiczu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000256168.

Likwidatorami Stowarzyszenia są:
Joanna Bolimowska, Janusz Niemczyk, Urszula Dziedzic.

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.