Slider

Badania lekarskie

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych w miesiącu maju oraz czerwcu 2023 r. będą odbywały się we wtorki w godzinach 15.00-18.00 w gabinecie medycyny pracy – I piętro, pokój nr 119, budynek administracji ZOZ ul. Ułańska 28.

Kandydaci do technikum mogą zgłaszać się po skierowania do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.