Slider

Organizacja roku szkolnego 2020/21

Kalendarz roku

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe 4-17 stycznia 2021 r.
Rekolekcje Wielkopostne informacja w późniejszym terminie
Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2021 r.
Zakończenie zajęć w klasach 3 Liceum oraz 4 Technikum 30 kwietnia 2021 r.
Rozpoczęcie egzaminów maturalnych 4 maja 2021 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 maja 2021 r. (wtorek) – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
5 maja 2021 r. (środa) – pisemny egzamin maturalny z matematyki
6 maja 2021 r. (czwartek) – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
7 maja 2021 r. (piątek) – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony
4 czerwca 2021 r. (piątek) – dzień między dwoma dniami świątecznymi. Tego dnia szkoła będzie organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów zainteresowanych udziałem w takich zajęciach.

Spotkania z rodzicami

1. 14 września 2020 r. (poniedziałek) – dla rodziców uczniów klas I
15 września 2020 r. (wtorek) – dla rodziców uczniów klas maturalnych
16 września 2020 r. (środa) – dla rodziców uczniów klas II liceum oraz 2 T-Ap i 2 T-Bp
17 września 2020 r. (czwartek) – dla rodziców uczniów klas III technikum oraz 2T-Ag i 2T-Bg
2. 21 października 2020 r. (środa) – śródsemestralne
3. 19 listopada 2020 r. (czwartek) – miesiąc przed końcem I semestru
4. 19 stycznia 2021 r. (wtorek) – podsumowujące I semestr
5. 30 marca 2021 r. (wtorek) – śródsemestralne/miesiąc przed zakończeniem klas maturalnych
6. 26 maja 2021 r. (środa) – miesiąc przed końcem roku szkolnego

Praktyki zawodowe

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2020/2021

Od 12.10 do 14.12.2020 r. w każdy poniedziałek (10 dni) – praktyka uzupełniająca w 3 T-A i 3 T-B
(technik ekonomista)

18.01 – 12.02.2021 r. (4 tygodnie) – 3 T-C i 3 T-D (technik spedytor)

15.02 – 26.02.2021 r. (2 tygodnie) – 2 T-Ag (technik ekonomista) i 2 T-Bg (technik spedytor)

Godziny lekcyjne

1. 08:00-08:45
2. 08:55-09:40
3. 09:50-10:35
4. 10:45-11:30
5. 11:50-12:35
6. 12:45-13:30
7. 13:35-14:20
8. 14:25-15:10
9. 15:15-16:00

Dyżury kierownika szkolenia praktycznego
Wioletty Kamer
(pokój nr 207 – II piętro)

wtorek 08:00-11:30
piątek 09:00-12:35

W sprawach pilnych kontakt z kierownikiem szkolenia praktycznego jest możliwy w dniach prowadzenia przez p. Wiolettę Kamer zajęć dydaktycznych, tj.:

poniedziałek 10:45-15:10
środa 09:00-12:35
czwartek 08:00-09:40

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek 08:00-14:00
Wtorek 08:00-14:00
Środa 08:00-14:00
Czwartek 08:00-14:00
Piątek 08:00-14:00

Dyżury pedagoga szkolnego Ewy Ryfy
(pokój nr 107 – I piętro)

Poniedziałek 08:50-12:50
Wtorek 08:00-10:50 i 11:50-13:00
Środa 09:00-13:00
Czwartek 10:30-14:30
Piątek 08:00-12:00

Kontakt on-line z pedagogiem

Sekretariat

Poniedziałek – Piątek 08:00-16:00

 

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.