Slider

Organizacja roku szkolnego 2022/23

Kalendarz roku

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe 16-29 stycznia 2023 r.
Rekolekcje Wielkopostne informacja przekazana przed rekolekcjami
Wiosenna przerwa świąteczna 6-11 kwietnia 2023 r.
Zakończenie zajęć w klasach 4 Liceum oraz 4 Technikum po gimnazjum 28 kwietnia 2023 r.
Rozpoczęcie egzaminów maturalnych 4 maja 2023 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 października 2022 r. (poniedziałek) – dzień przed Świętem 1 Listopada
2 maja 2023 r. (wtorek) – dzień między dwoma dniami świątecznymi
4 maja 2023 r. (czwartek) – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
5 maja 2023 r. (piątek) – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
8 maja 2023 r. (poniedziałek) – pisemny egzamin maturalny z matematyki
9 maja 2023 r. (wtorek) – pisemny egzamin z języka angielskiego rozszerzonego
9 czerwca 2023 r. (piątek) – dzień między dwoma dniami wolnymi od zajęć

Spotkania z rodzicami

1. 12 września 2022 r. (poniedziałek) – dla rodziców uczniów klas I
13-14 września 2022 r. (wtorek, środa) – dla rodziców uczniów klas II i III liceum i technikum oraz 4 T-Ap i 4 T-Bp
14 września 2022 r. (środa) – dla rodziców uczniów klas maturalnych
2. 18 listopada 2022 r. (piątek) – miesiąc przed przed Radą Pedagogiczną w sprawie klasyfikacji śródrocznej
3. 4 stycznia 2023 r. (środa) – podsumowujące I semestr
4. 23 marca 2023 r. (piątek) – śródsemestralne/ miesiąc przed Radą Pedagogiczną w sprawie klasyfikacji końcowej klas maturalnych
5. 19 maja 2023 r. (piatek) – miesiąc przed Radą Pedagogiczną w sprawie klasyfikacji rocznej

Godziny dostępności nauczycieli

Harmonogram godzin dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców

Praktyki zawodowe

30.01-24.02.2023 r. (4 tygodnie) – 4 T-Ap (technik ekonomista) i 4 T-Bp (technik spedytor)

10.10-21.10.2022 r. (2 tygodnie) – 3 T-A (technik ekonomista), 3 T-B i 3 T-C (technik spedytor)

17.04-28.04.2023 r. (2 tygodnie) – 3 T-A (technik ekonomista), 3 T-B i 3 T-C (technik spedytor)

Godziny lekcyjne

1. 08:00-08:45
2. 08:55-09:40
3. 09:50-10:35
4. 10:45-11:30
5. 11:50-12:35
6. 12:45-13:30
7. 13:35-14:20
8. 14:25-15:10
9. 15:15-16:00

Dyżury kierownika szkolenia praktycznego
Wioletty Kamer
(pokój nr 207 – II piętro)

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek 08:00-14:00
Wtorek 08:00-14:00
Środa 08:00-14:00
Czwartek 08:00-14:00
Piątek 08:00-14:00

Pedagog szkolny Ewa Ryfa
(pokój nr 107 – I piętro)

Szczegóły na podstronie pedagoga szkolnego

Kontakt on-line z pedagogiem

Sekretariat

Poniedziałek – Piątek 08:00-16:00

 

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.