Slider

Kinga Kryściak z kl. 2 LO-A – nasza Kandydatka do stypendium Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Ustawicznego

Pasją Kingi jest fotografia. Swoje zainteresowania wykorzystuje w pracy na rzecz szkoły oraz środowiska pozaszkolnego. Przygotowuje, opracowuje i przedstawia relacje fotograficzne z uroczystości szkolnych (akademie okolicznościowe, apele, imprezy plenerowe). Kinga jest członkiem PTTK Oddział w Łowiczu, gdzie również dokumentuje liczne działania turystyczno-krajoznawcze.

Osiągnęła sukcesy w wielu konkursach fotograficznych. Jej talent artystyczny dostrzegli jurorzy wojewódzkich, powiatowych i miejskich konkursów fotograficznych, które odbyły się w roku szkolnym 2017/2018. Zajęła 1 miejsce w wojewódzkim konkursie „W kamieniu i spiżu” w ŁDK w Łodzi, 2 miejsce w powiatowym konkursie „Cztery pory roku” w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu, wyróżnienie w powiatowym konkursie „Bociany w Powiecie Łowickim”, 1 miejsce w powiatowym konkursie „Muzealne spotkania z fotografią” w Muzeum w Łowiczu, 3 miejsce w konkursie „Przyłapani na czytaniu” i 3 miejsce w konkursie fotograficznym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łowiczu.

Kinga wykazuje aktywną postawę społeczną, włączając się w organizację imprez PTTK. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że od kilku lat jest wolontariuszem w kwestach na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy. Bierze udział w sprzątaniu i odnawianiu grobów zasłużonych łowiczan. Jej postawa może być niewątpliwie pozytywnym wzorcem zachowań dla rówieśników. Uczennica posiada odznaki PTTK: Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce oraz Odznakę Turysty Przewodnika.

Wpisy na naszej stronie związane z osobą Kingi

Oddaj głos na Kingę w programie stypendialnym USKI

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.