Slider

Projekty unijne

Rok szkolny 2018/2019

Projekt „Staże zawodowe w Europie”
Konkurs 2018 Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach ERASMUS+

Informacje o projekcie

Rekrutacja

Rok szkolny 2017/2018

Projekt “Praktyki zawodowe uczniów ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy”

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu

Materiały dotyczące rekrutacji do projektu

Materiały dotyczące rekrutacji uzupełniającej do projektu

Wydarzenia

Nauka języka greckiego przed wyjazdem na praktyki

Przygotowania do wyjazdu na praktyki

Relacja z udziału uczniów w praktykach zawodowych w Grecji

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.