Slider

Erasmus – spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu
“Praktyki zawodowe uczniów ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy”
o numerze 2017-1-PL01-KA102-037019 w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej na zasadach Programu Erasmus+ Akcja 1, Kształcenie i szkolenia zawodowe
odbędzie się 04.09.2017 podczas inauguracji roku szkolnego 2017/2018.

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.