Slider

Erasmus – spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu
“Praktyki zawodowe uczniów ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy”
o numerze 2017-1-PL01-KA102-037019 w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej na zasadach Programu Erasmus+ Akcja 1, Kształcenie i szkolenia zawodowe
odbędzie się 04.09.2017 podczas inauguracji roku szkolnego 2017/2018.

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu informuje uczniów oraz ich rodziców/opiekunów, że od dnia 25 kwietnia 2019 r. tj. czwartek realizowane będą zajęcia lekcyjne według zmienionego planu. Zmiany w planie dokonywane będą codziennie. W związku z tym prosimy o bieżące ich śledzenie i zgłaszanie się do szkoły we wskazanych godzinach zajęć.