Slider

Prezentacja multimedialna

Plik do pobrania: poczta.doc

Wykonaj polecenia zamieszczone poniżej. Oceniane będzie wykonanie poniższych zadań, poprawność prezentacji i estetyka wykonania.

Plik z wykonaną prezentacją prześlij na adres maciej_mm@o2.pl
Proszę podać nazwisko, imię i klasę.

1. Utwórz prezentację, korzystając z konspektu zapisanego w pliku poczta.doc
2. Zastosuj dla prezentacji wybrany przez siebie projekt.
3. Wstaw jako pierwszy slajd tytułowy i nadaj prezentacji odpowiedni tytuł.
4. Zadbaj o właściwą prezentację tekstów pięciu pierwszych zasad.
5. Na slajdzie tytułowym wstaw rysunek przedstawiający schemat działania poczty elektronicznej (pobierz z internetu).
6. Ustaw przejścia slajdów.
7. Utwórz pokaz niestandardowy zawierający 6 dowolnych slajdów.
8. Wykorzystując wzorzec, wstaw grafikę związaną z pocztą elektroniczną tak, aby była widoczna na każdym slajdzie (może jej nie być na slajdzie tytułowym).