I Powiatowe Forum Zawodowe „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkół”

17 października 2018 r. uczniowie klas IV technikum, kształcących się w zawodach ekonomista, handlowiec i spedytor, uczestniczyli wraz z kierownikiem szkolenia praktycznego Wiolettą Kamer w I Powiatowym Forum Zawodowym odbywającym się pod hasłem: „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkół”. Organizatorami forum byli: Starosta Łowicki – Krzysztof Figat, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu, który był jednocześnie gospodarzem forum.

Zebrani zapoznani zostali z kompetencjami absolwenta szkoły zawodowej przedstawionymi przez pana Dariusza Żywickiego – dyrektora ZSP nr 1 w Łowiczu, z założeniami i ideą organizacji klas patronackich, zaprezentowanymi przez panią Izabelę Pawluk – doradcę zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu. W wystąpieniu „ZPOW Agros Nova – patronem kształcenia zawodowego” dyrektor ds. produkcji zakładu przytoczył korzyści jakie niesie dla pracodawcy i szkoły współpraca i patronat. Ponadto lokalni pracodawcy przedstawiali oferty pracy, warunki pracy i wymagania jakie stawiane są kandydatom ubiegającym się o pracę.