Łódzki Konkurs Wiedzy o Podatkach

Pięcioro uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do II etapu Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Organizatorem konkursu jest Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ.
Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwuetapowy /etap I – szkolny, etap II – wojewódzki/.
Celem Konkursu jest :
– budzenie i rozwijanie zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych,
– popularyzacja zawodu doradcy podatkowego,
– upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego,
– upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności
doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.
Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest „Podatek dochodowy od osób fizycznych”.
W I etapie Konkursu nasi uczniowie przygotowali prace pisemne na jeden z czterech tematów:
1. Start-up dla młodych przedsiębiorców. Ograniczenia działalności i propozycje rozwiązań. Udział doradców podatkowych w rozwoju przedsiębiorczości.
2. Znaczenie podatków dla budżetu państwa i ich funkcje w gospodarce.
3. Czy można nie płacić podatków?
4. Udział podatków w budżecie samorządowym.

Patrycja Marszałek (kl. 4 T-B), Oskar Felczyński (kl. 4 T-B) i Klaudia Stefańska (kl. 3 T-B) przygotowali prace konkursowe na temat „Znaczenie podatków dla budżetu państwa i ich funkcje w gospodarce”, Paulina Sochala (kl. 3 T-B) – „Czy można nie płacić podatków?”, Daniel Marciniak (kl. 3 T-B) – „Udział podatków w budżecie samorządowym”.

Prace wymienionych uczniów zostały wysoko ocenione przez Komisję Komitetu Organizacyjnego Konkursu i będą oni reprezentowali szkołę 14 marca 2019 r. na etapie wojewódzkim, który odbędzie się w Łodzi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas II etapu Konkursu uczestnicy zmierzą się z pytania z zakresu innych podatków oraz z Ustawy o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami.
Życzymy sukcesów.