Warsztaty z doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla uczniów

W dniach od 24 czerwca do 6 lipca 2019 roku, mimo trwających już wakacji w murach szkoły tłok. I to nie tylko ze względu na trwający nabór do szkół średnich, ale również dlatego, że dla 7 grup uczniów naszej szkoły odbywają się Warsztaty z poruszania się na rynku pracy i planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.

Warsztaty są realizowane w ramach zadania Nr 3 „Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i doradztwo zawodowo-edukacyjne dla uczniów” projektu pn.: „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Celem warsztatów grupowych jest przygotowanie uczestników do świadomego i samodzielnego planowania kariery, podejmowania i zmian decyzji edukacyjno-zawodowych uwzględniających własne zasoby i informacje na temat rynku pracy oraz systemu edukacji w Polsce i Unii Europejskiej.

Główne tematy poruszane na zajęciach to:
– formy zatrudnienia,
– źródła poszukiwania ofert pracy,
– kwalifikacje oczekiwane w woj. łódzkim/powiecie łowickim
– przygotowanie i prezentacja na rozmowie rekrutacyjnej,
– tworzenie dokumentów rekrutacyjnych.

Uczniowie pracują chętnie, chwaląc sobie formę zajęć, nie przeszkadza im brak dzwonków. Dla większości z nich warsztaty to początek zawodowej kariery, bowiem w te wakacje czeka ich jeszcze staż zawodowy u lokalnych pracodawców.