„Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery”

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w praktykach zawodowych POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064409 pt. „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery” realizowanych w ramach programu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W mobilności organizowanej przy wsparciu organizacji przyjmującej Kika Mobility Training Center bierze udział 13 uczniów kierunku technik ekonomista i 12 uczniów kierunku technik spedytor. Praktyki zawodowe odbywają się w miejscowości Platamonas, w regionie Centralnej Macedonii, która jest ważnym ośrodkiem gospodarczym Grecji. Znajdują się tu zakłady przemysłu spożywczego, maszynowego, chemicznego, włókienniczego. Turystycznie to region nazywany jest Riwierą Olimpijską i posiada bardzo wysoki stopień rozwoju infrastruktury turystycznej. Dzięki zakwaterowaniu w miejscowości Platamonas uczniowie mogą podziwiać widoki na Morze Egejskie i majestatyczny masyw Olimpu. Atrakcyjna baza pozwala na realizację ciekawych dla uczniów zajęć kulturowych, które są uzupełnieniem dla praktyk. W trakcie mobilności uczniowie zapoznają się z kulturą i historią Grecji, a także mają możliwość integracji z lokalną społecznością, co pozwala na przełamywanie barier językowych i kulturowych.

Uczestnicy mobilności podczas zajęć kulturowych

Podczas praktyk zawodowych uczniowie kierunku technik ekonomista zapoznają się z zagadnieniami marketingu internetowego, który obecnie ma niebagatelne znaczenie w działalności przedsiębiorstw. Opracowany z partnerem program stażu realizowany w trakcie dwu-tygodniowego pobytu ma za zadanie w sposób praktyczny przybliżyć uczestnikom zasady prowadzenia skutecznego marketingu z wykorzystaniem podstawowych narzędzi oferowanych na rynku, pozwolić na wybór optymalnej formy promocji do produktu oraz nauczyć ucznia jak przygotować podstawową strategię marketingową opartą o kanał www. Firmy powinny dostosowywać swoje działania marketingowe do potrzeb klientów i analizować efektywność wykorzystywania konkretnych form promocji w sieci Internet przy użyciu dedykowanych narzędzi. Program praktyk został dobrany tak, by uczestnicy poznali szerokie możliwości marketingu internetowego i byli w stanie samodzielnie decydować jakie środki przekazu będą najlepsze do wypromowania produktu, który mają reklamować. Dodatkowym kryterium była potencjalna atrakcyjność zajęć dla uczniów, na tej podstawie zostały wybrane kanały marketingu i narzędzia analityczne z którymi uczniowie zapoznają się podczas praktyk. Realizowany program praktyk ma na celu ugruntowywać wiedzę i posiadane umiejętności w ramach kwalifikacji AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i przygotować uczniów do egzaminu zawodowego.

Uczestnicy mobilności „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery” – technicy ekonomiści

Uczestnicy mobilności „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery” – technicy spedytorzy

Uczniowie z kierunku technik spedytor w ramach praktyk zawodowych zajmują się planowaniem transportu międzynarodowego. Opracowany wspólnie z partnerem projektu program praktyk ma celu wzmocnienie wiedzy oraz praktycznych umiejętności uczniów w obszarze planowania procesów transportowych, z uwzględnieniem transportu międzynarodowego. Wybór jednostki uczenia się wynika z potencjalnych korzyści zawodowych uczniów oraz zapotrzebowania rynku. Jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby potencjalnych pracodawców. W obrębie 50 km od Łowicza znajdują się bardzo duże centra logistyczne (Błonie, Stryków), gdzie siedziby mają firmy spedycyjne, w tym międzynarodowi przewoźnicy tacy jak Raben w Strykowie, oraz lokalne firmy o europejskiej skali działania takie jak Tramex w Sochaczewie. Łowicz ma strategiczne położenie geograficzne, sprzyjające rozwojowi transportu międzynarodowego. Znajduje się 40 km od skrzyżowania dwóch transeuropejskich tras wiodących przez Polskę. Od 10 lat branża transportowa i magazynowa rozwija się dynamicznie, panuje na niej deficyt pracowników mimo coraz większej popularności jaką cieszy się w szkołach technicznych zawód technik spedytor czy technik logistyk. Na podstawie barometru zatrudnienia prognozy deficytu pracowników związanych z obsługą transportu utrzymają się w kolejnych kilku latach, co jest daje uczniom naszego technikum duże szanse zawodowe. Realizowany program praktyk ma na celu ugruntowywać wiedzę i posiadane umiejętności w ramach kwalifikacji AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów i przygotować uczniów do egzaminu zawodowego.