„Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu”

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu uczestniczą w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego celem jest poprawa kluczowych kompetencji cyfrowych wśród uczniów polskich i greckich w zakresie rozumienia i tworzenia informacji. Projekt jest realizowany przy wsparciu instytucji przyjmującej Platon Private Schools w miejscowości Ganochora należącej do samorządu Katerini. Położenie szkoły jest dodatkowym atutem w projekcie, dzięki niemu uczniowie mają okazję poznać region Centralnej Macedonii, który jest bardzo atrakcyjny turystycznie. Jego wyjątkowość stanowi położenie między masywem Olimpu a Morzem Egejskim. Uczniowie w trakcie realizacji programu kulturowego mają okazję zapoznać się z historią i kulturą Grecji.

Uczniowie z naszego liceum pracują w grupie z uczniami z Grecji, zajęcia są prowadzone przez nauczycieli w języku angielskim. Już pierwszego dnia udało się przełamać barierę językową, uczestnicy mobilności z obu szkół mieli okazję zaprezentować regiony z których się wywodzą i wymienić się informacjami jak wygląda życie codzienne i edukacja w Polsce i Grecji. Bardzo doceniamy, że uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje językowe przyjaznym dla nich środowisku, prowadząc projekt i spędzając wolny czas wspólnie ze swoimi rówieśnikami ze szkoły przyjmującej.

W trakcie trwania projektu uczą się budowania, publikowania, promowania i wypełniania profesjonalnych, wielojęzycznych treści marketingu internetowego, nauczą się planowania regionalnych strategii marketingowych. W ramach rozwoju kompetencji cyfrowych uczniowie uczą się obsługi aplikacji, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem w celu tworzenia i publikacji treści promocyjnych. Tematyka projektu związana jest z promocją turystyki i gospodarki rejonów krajów z których pochodzą uczestnicy.

Region Łowicki oraz Riwiera Olimpijska słyną z wieloletniej tradycji, rozwijają i aktywnie promują kulturę ludową. W ramach projektu szkoły chcą wzmocnić wiedzę uczniów o dorobku kulturowym regionów i przekazać umiejętności skutecznej ekspresji kulturowej, wzmocnić poszanowanie do innych kultur i zwyczajów. A także zainteresować uczniów i zachęcić do otwartości na innych. Grecja jako kolebka humanizmu, filozofii i demokracji to doskonałe miejsce do rozwijania tych umiejętności.