Kalimera czy Good morning a może po prostu Cześć

25 uczniów/uczennic technikum, w pocie czoła, uczestniczy w zajęciach przygotowawczych do praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery” konkurs 2019 Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach ERASMUS+ współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Młodzież uczestniczy m. in. w zajęciach z języka angielskiego, podstaw języka greckiego, poznaje najważniejsze wiadomości o kulturze Grecji. Spotkania pedagogiczno-organizacyjne pomagają uczniom zmotywować się do podnoszenia własnych kompetencji i aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych działaniach oraz odnalezienia się w nowym środowisku.