Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna

W dniu 8 listopada 2019 r. odbyła się w naszej szkole olimpiada przedmiotowa z geografii o zasięgu ogólnopolskim „OLIMPUS”, której celem było rozszerzenie wiadomości i umiejętności z podstawowego zakresu nauczania.

Olimpiada skierowana była do uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego. Uczestniczyło w niej 23 uczniów z klas: 1 LO-Ag i 1 LO-Bg, którzy rozwiązywali test składający się z 30 pytań wielokrotnego wyboru.

Wyniki testu poznamy 7 stycznia 2020 r. Każdy z uczestników olimpiady otrzyma dyplom uznania a dla najlepszych przewidziane są szczególne wyróżnienia i nagrody książkowe. Życzymy najwyższych wyników na szczeblu ogólnopolskim!

Koordynatorką olimpiady była nauczycielka geografii pani Agnieszka Stępniewska.