Nasi uczniowie wzięli udział w Olimpiadzie Statystycznej

7 listopada, odbyła się IV Olimpiada Statystyczna, której organizatorem jest Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Po raz pierwszy uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, a byli to uczniowie z klasy 4 T-B. W ciągu 45 minut zmagali się z 29 zadaniami obejmującymi wiedzę z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. Osiągnięcia jak najlepszego wyniku życzyła dyrektor szkoły, pani Małgorzata Zielińska. Nad prawidłowym przebiegiem czuwała komisja złożona z nauczycieli matematyki: Teresy Wojciechowskiej i Dariusza Balcerzaka oraz informatyka Macieja Milczarka.