Kinga Kryściak na podium wojewódzkiego konkursu fotograficznego

ROSfotografowani – Wojewódzki Konkurs Fotograficzny 2019 skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych regionu łódzkiego.
Temat konkursu brzmiał: 100 lat województwa łódzkiego – zabytki „małej ojczyzny” w obiektywie. A jego cele to m.in.: przedstawienie piękna zabytków województwa łódzkiego, budowanie poczucia więzi i identyfikacji z miejscem zamieszkania, rozwijanie umiejętności obserwowania otoczenia i uwrażliwiania na jego piękno.

Kinga Kryściak, uczennica kl. 3 LOA, wykonała cykl zdjęć pt. „Perła baroku” – przedstawiający łowicką katedrę i za te fotografie w swojej kategorii wiekowej zdobyła II miejsce.

Konkurs zorganizował Łódzki Dom Kultury w ramach projektu pod nazwą ROSArt- Regionalna Otwarta Strefa Artystyczna. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbyło się 9 listopada 2019 r.

Kindze serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie: Zdzisław Kryściak