Szkolny etap ogólnopolskiej olimpiady „warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

2 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Organizatorem Olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie. Uczniowie przygotowywali się do Olimpiady w ramach projektu „Lekcje z ZUS”.
W Olimpiadzie uczestniczyło 11 uczniów z klas: 4 T-A, 4 T-B, 3 T-A i 3 T-B. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru obejmujący 20 pytań z zakresu zasad funkcjonowania instytucji ZUS oraz świadczeń wypłacanych za jej pośrednictwem.

Szkolnymi koordynatorkami Olimpiady była Marzena Wnuk i Grażyna Kaba.

Trzy prace z najwyższą liczbą punktów: Klaudii Grabowicz, Weroniki Jagusiak i Aleksandry Kozioł – zgodnie z regulaminem Olimpiady zostały przesłane do Komitetu Wojewódzkiego. Lista zespołów zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie ogłoszona na stronie www.zus.pl/edukacja w styczniu 2020 roku.