Martyna Lewandowska laureatką wojewódzkiego konkursu etycznego

Martyna Lewandowska, uczennica technikum ekonomicznego w ZSP nr 4 w Łowiczu, została laureatką IX Edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Artystycznego „W Świecie Wartości Moralnych”. Organizatorami tego prestiżowego wydarzenia, jedynego w województwie konkursu etycznego, są XXVI LO w Łodzi, Instytuty Etyki oraz Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 27 listopada, podczas uroczystej gali, w gronie uczniów z renomowanych łódzkich liceów Martyna odbierała gratulacje i nagrody.

Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod hasłem: „Czym jest piękno?”. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na tak postawione pytanie, co jest wyzwaniem podejmowanym od czasów Pitagorasa po dzień dzisiejszy i wciąż pozostaje otwarte. Każdy człowiek nosi w sobie wyobrażenie tej kategorii estetycznej, jednak by móc ją odczuwać i rozumieć potrzeba wyrafinowanej wyobraźni i subtelności. Martyna te cechy posiada i przy wykorzystaniu talentu malarskiego swoją wizję piękna zawarła w pracy plastycznej, która została doceniona przez jury konkursu.