Sylwia i Natalia w etapie okręgowym Ogólnopolskiej IV Olimpiady Statystycznej

Dwie uczennice naszego Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista pomyślnie przebrnęły etap szkolny IV Olimpiady Statystycznej i awansowały do etapu okręgowego. Odbył się on na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 4 grudnia 2019 r.

Sylwia i Natalia znajdując się wśród uczestników zawodów okręgowych osiągnęły duży sukces, gdyż zadania z jakimi się zmagały obejmowały nie tylko dziedzinę nauk ekonomicznych w dyscyplinach naukowych takich jak: ekonomia, administracja oraz handel. Musiały wykazać się wiedzą z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych ale również znajomością matematyki ze szczególnym uwzględnieniem rachunku prawdopodobieństwa.

Gratulujemy!

Organizatorem tej Olimpiady, która ma zasiąg ogólnopolski jest Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne. Podczas konkursu uczennice wspierała nauczycielka matematyki – Teresa Wojciechowska.