Ogólnopolski konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

26 listopada 2020 r. odbył się szkolny etap ogólnopolskiego konkursu wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach programu Kultura bezpieczeństwa”. Jego celem jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży szkolnej i akademickiej z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczniowie naszej szkoły przystępują do tego programu corocznie już od 10 lat. W tym roku w etapie szkolnym wzięły udział 4 uczennice z klasy 2 T-Bg i 2 T-Bp. Najlepsze wyniki uzyskały: Małgorzata Brzózka z 2 T-Bg i Zuzanna Korejwo z 2 T-Bp i tym samym będą reprezentowały szkołę w etapie regionalnym konkursu.