Sukces uczennic Ekonomika w Ogólnopolskiej Olimpiadzie ZUS

Komitet Wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” ogłosił 22 stycznia 2021 roku wyniki I etapu konkursu. Szkolny etap zakończył się sukcesem trzech uczennic Technikum nr 4, kształcących się w zawodzie technik ekonomista w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu: Klaudii Grabowicz z klasy 4 T-B, Magdaleny Galińskiej z klasy 4 T-B i Weroniki Ozimek z klasy 3 T-B. Ten trzyosobowy zespół będzie reprezentował łowicki Ekonomik 19 marca br. w etapie wojewódzkim. Przedstawicielki szkoły (na zasadzie współzawodnictwa zespołowego) otrzymają do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań sprawdzających szczegółową wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych. Drużyna będzie walczyć o zdobycie jak najwyższego wyniku umożliwiającego udział w finale, który zaplanowany jest na 16 kwietnia 2021 roku w Centrali ZUS w Warszawie. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach konkursowych zmagań.