„I love Ekonom” – Dzień Otwarty i Dzień Języków Obcych w naszej szkole

W czwartek, 28 kwietnia, Ekonomik, w ramach Dnia Otwartego, gościł uczniów klas ósmych wraz z ich rodzicami i opiekunami. Mieli oni możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną proponowaną na rok szkolny 2022/2023, a także bazą dydaktyczną naszej szkoły.
Wydarzenie rozpoczęło się na auli szkolnej o godzinie 12.00 oficjalnym powitaniem przez panią dyrektor Małgorzatę Zielińską, która przedstawiła krótko historię i tradycje szkoły, jej osiągnięcia, podkreśliła wysoki poziom nauczania, przekładający się na bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych, a także prawie stuprocentową zdawalność. Zaprosiła wszystkich przybyłych do zwiedzania szkoły, rozmów z pracownikami dydaktycznymi i uczniami, a także do udziału w atrakcjach przygotowanych na ten dzień przez nauczycieli i uczniów. Ósmoklasiści otrzymali ulotki z ofertą Ekonomika, oglądali filmy i prezentacje promujące szkołę, a w poszczególnych klasopracowniach uczestniczyli w zajęciach i zabawach edukacyjnych, charakterystycznych dla danego przedmiotu.

Ponieważ Dzień Otwarty połączony był z Dniem Języków Obcych, młodzież ze szkół podstawowych zaproszona została do obejrzenia konkursu piosenki obcojęzycznej, a także do udziału w quizach i zagadkach językowych. Uczniowie mieli też okazję wylosować bon na ciasto, a także posmakować regionalnych potraw – typowych dla różnych krajów, np. Niemiec, Ukrainy, Włoch, przygotowanych przez poszczególne klasy, które wcześniej losowały państwa, których tradycje, zwyczaje i kulinaria mieli przedstawić.

Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli języków obcych, szkoła nasza przybrała barwy różnych państw z całego świata. Dzień Języków Obcych zakończył się wręczeniem nagród dla artystów występujących w konkursie piosenki obcojęzycznej, osób, które zebrały najwięcej punktów w quizach językowych oraz dla najlepiej przebranej klasy. Nagrody, w tym pizze klasowe i bony do Empiku, ufundowane zostały przez Radę Rodziców.

Odwiedzającym nas uczniom i ich opiekunom bardzo podobała się taka ciekawa, atrakcyjna, pełna kolorów i smaków forma promocji szkoły.

Dzień Otwarty w Ekonomiku można uznać za naprawdę udany!