Młodzież Ekonomika uczestniczy w projekcie ,,Lekcje z ZUS”

12 uczniów ZSP nr 4 w Łowiczu bierze udział w projekcie edukacyjnym ZUS dla szkół ponadpodstawowych.

,,Lekcje z ZUS” to autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który powstał, by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich dorosłego-zawodowego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Projekt objęty jest patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki.

Dziś niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą wzajemnej odpowiedzialności wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

W ramach projektu uczniowie korzystają między innymi z zeszytów ćwiczeń oraz prezentacji multimedialnych. Projekt obejmuje szczegółowe zagadnienia z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce w 2021 roku. Na zajęciach młodzież zapoznaje się z zasadami funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, z jego genezą oraz prawami i obowiązkami zarówno osób ubezpieczonych, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą. Materiały dydaktyczne obejmują m. in. następujące tematy: Praca zarobkowa a ubezpieczenia, Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego, rentowego i emerytalnego, Emerytura – Twoja przyszłość w Twoich rękach, Rejestracja firmy, Rozliczenia z ZUS.
Projekt ,,Lekcje z ZUS” zakończony zostanie udziałem młodzieży w Olimpiadzie pn. ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.