Patron naszej szkoły byłby z nich zadowolony

Credo życiowe Władysława Grabskiego powinno być przesłaniem dla uczniów naszej szkoły: „(…) powinniśmy swe życie zapełniać czynami, które się staną chwałą naszego żywota, (…) i dorobkiem cywilizacyjnym całego społeczeństwa (…), wyobraźnią unosić się
w przyszłość, ale rozumem trzymać się rzeczywistości.”

(Wł. Grabski, Rola społeczna obywatela ziemskiego, 1938)

W celu promowania powyższego motta życiowego Patrona przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Ekonomicznego „Wiedzy o Patronie Władysławie Grabskim” z okazji emisji monety kolekcjonerskiej z Władysławem Grabskim.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Partnerem konkursu i fundatorem cennych nagród rzeczowych jest NPB Oddział w Lublinie.

Konkurs był dwuetapowy. Etap szkolny odbył się 21 kwietnia i przystąpiło do niego siedmiu uczniów naszej szkoły: Anna Trzcińska, Agata Wodzyńska, Jan Karczewski, Anna Owczarek, Julia Charążka, Milena Gajda i Emilia Fudała. Test konkursowy (opracowany przez p. J. Mierzejewską-Majcherek) dotyczył wiedzy o życiu i działalności Władysława Grabskiego jako ekonomisty, społecznika i premiera II RP.

Szkolna Komisja Konkursowa wyłoniła trzech laureatów, którymi zostali: Anna Trzcińska (3 T-Ag), Agata Wodzyńska (3 T-Ag) i Janek Karczewski (4 T-A). Na podkreślenie zasługuje fakt rzetelnego przygotowania się przez wszystkich uczestników. Otrzymają oni bony podarunkowe sieci „Empik”.

Etap finałowy (ogólnopolski) miał miejsce 27 kwietnia. Został przeprowadzony przez Organizatora w formie online za pośrednictwem platformy Teams z wykorzystaniem aplikacji kahoot. W celu zmniejszenia poziomu stresu naszych finalistów, p. Anna Słomska
i p. Jarosław Nowak przeprowadzili w przeddzień próbę techniczną.

Nasi finaliści nie zawiedli. W finale zajęli trzy pierwsze miejsca wg kolejności: Anna Trzcińska, Agata Wodzyńska, Jan Karczewski. Otrzymają cenne nagrody rzeczowe od Organizatora.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że we wcześniejszych ogólnopolskich konkursach
o Władysławie Grabskim nasi uczniowie też zajmowali pierwsze i drugie miejsca.

Tak trzymać!!!

Informację opracowała Janina Mierzejewska-Majcherek