Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły

Dla 130 uczniów klas maturalnych Ekonomika (71 z technikum i 59 z liceum) piątek, 29 kwietnia, był dniem szczególnym, ponieważ nadszedł czas pożegnania ze szkołą, do której uczęszczali przez ostatnie lata. Tego dnia wychowawcy klas wręczyli im świadectwa potwierdzające, że ukończyli naukę na poziomie szkoły średniej. Szczególnie dumni byli abiturienci, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy gratulacyjne oraz nagrody za osiągnięcia w nauce, konkursach oraz zawodach sportowych. Tradycją Ekonomika jest, że Rada Pedagogiczna decyduje corocznie o przyznaniu honorowych nagród noszących imię uznanych i zasłużonych nauczycieli naszej szkoły.

I tak w roku szkolnym 2021/22:

  • nagrodę imienia profesora Wojciecha Kruka w kategorii najlepszy absolwent liceum przyznano Elizie Panek z kl. 3 LO-Bg
  • nagrodę imienia dyrektora Aleksandra Wysockiego w kategorii najlepszy absolwent technikum otrzymali Monika Dubiel z kl. 4 T-B i Szymon Gawryszczak z kl. 4 T-D
  • nagroda imienia profesora Zdzisława Lelonkiewicza w kategorii najlepszy sportowiec powędrowała do Anity Pietrzak z kl. 4 T-B.