Złote technikum i brązowe liceum!

Tegoroczny Ranking Liceów i Techników przeprowadzany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy jest po raz kolejny dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu niezwykle korzystny. W Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 Technikum nr 4 zajęło 5. miejsce w województwie łódzkim (w ubiegłym roku 12. miejsce, a w 2020 – 4 miejsce), a 94. miejsce w kraju (w ubiegłym roku 244, a w 2020 – 91. miejsce), otrzymując miano „Złotej Szkoły”. IV Liceum Ogólnokształcące znalazło się w rankingu krajowym na 869. miejscu utrzymując miano „Brązowej Szkoły”. Uczniowie liceum zajęli 56. miejsce w województwie łódzkim (w ubiegłym roku 57. miejsce).

Fundacja Edukacyjna Perspektywy przeprowadziła też rankingi maturalne. W tej klasyfikacji, wśród techników, Technikum nr 4 zajęło 254. miejsce w kraju (w ubiegłym roku mieliśmy 294. miejsce).
W Rankingu 2022 analizowano wyniki 1256 liceów ogólnokształcących (spośród 2270 działających w kraju) oraz 1165 techników (spośród 1863), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu.
Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników były wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, dało to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.
Lista rankingowa Perspektyw obejmuje co rocznie 1000. najlepszych liceów i 500. najlepszych techników w kraju.

U NAS WARTO SIĘ UCZYĆ!!! 🙂 🙂 🙂