Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!

W tym roku ostatni dzień nauki, przypadający w piątek 24 czerwca, był w naszym mieście szczególnie uroczysty, ponieważ zbiegł się z wojewódzkimi obchodami zakończenia roku szkolnego.

Uroczystość zainaugurowano mszą świętą w Bazylice Katedralnej, w której uczestniczyli m.in. Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, Minister Edukacji Tomasz Rzymkowski, Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, przedstawiciele Zarządu Powiatu Łowickiego oraz dyrektorzy podległych mu szkół wraz z pocztami sztandarowymi i uczniami klas pierwszych.

Drugim punktem tego wydarzenia była część oficjalna, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Łowiczu. Na uroczystość zaproszeni byli również najlepsi uczniowie łowickich szkół średnich, którzy otrzymali nagrody. Naszą szkołę reprezentowały: Magdalena Ciąpała z kl. 3 LO-Bp, Dominika Kopeć i Julita Stańczyk z kl. 3 T-Bg.

Szkolna uroczystość zakończenia roku dla społeczności Ekonomika odbyła się o godz. 13.00 na auli ZSP nr 4. Najlepszym i najaktywniejszym uczniom wręczono świadectwa, nagrody i dyplomy.

W wakacyjny nastrój wprowadziła zgromadzonych część artystyczna pt.: „Niech no tylko nastaną wakacje.”

Na zakończenie pani dyrektor Małgorzata Zielińska życzyła wszystkim spokojnych, udanych i bezpiecznych wakacji.