Narodowe Święto Niepodległości 2021

W tym roku przypadła 103. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

Każdego roku, 11-go listopada, obchodzimy to święto bardzo uroczyście, czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej oraz stworzyć warunki rozwoju dla następnych pokoleń – dla nas. Wydarzeniu temu towarzyszą liczne uroczystości państwowe i lokalne.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w naszej szkole to kilka różnych wydarzeń.

W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, nie mogliśmy spotkać się na zwyczajowym wspólnym apelu, by upamiętnić tę historyczną rocznicę, dlatego młodzież zaproszona została do udziału w ogólnoszkolnym przedsięwzięciu mającym na celu:

  1. Utrwalenie problematyki odzyskania i obrony przez Polskę niepodległości.
  2. Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku.
  3. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
  4. Podkreślenie wagi obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.

Zadaniem każdej klasy było wykonanie prac plastycznych na temat postaci, miejsc lub symboli związanych z odzyskaniem niepodległości.

Od 8 listopada można oglądać wystawę „Droga do niepodległości – kalendarium”, która jest prezentowana na holu przy auli. Tam też są wyeksponowane prace przygotowane przez poszczególne klasy w ramach naszego wspólnego szkolnego przedsięwzięcia.

Społeczność szkolna włączyła się w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu” i 10 listopada o godz. 11.11 w każdej sali lekcyjnej zabrzmiał śpiewany przez uczniów i nauczycieli Mazurek Dąbrowskiego.

Dyrektor szkoły, Małgorzata Zielińska, wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w powiatowo-miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które jak zawsze miało miejsce w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu.