Stypendyści Prezesa Rady Ministrów z Ekonomika

26 kwietnia 2022 r. czworo uczniów Zespołu Szkól Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu: Magdalena Ciąpała i Eliza Panek z IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Weronika Jabłońska i Szymon Gawryszczak z Technikum nr 4 odebrało dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnieniem tym nagradzani są uczniowie z najwyższą średnią ocen uzyskaną w  poprzednim roku szkolnym. W imieniu Premiera stypendia wręczyła pani dyrektor Małgorzata Zielińska, a uroczystość odbyła się w budynku szkoły. W jej trakcie pani dyrektor przytoczyła słowa listu gratulacyjnego przesłanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, Waldemara Flajszera. Gratuluje on uczniom osiągania zamierzonych celów oraz odniesienia sukcesu naukowego. Podkreśla też, że uzyskane przez uczniów wyniki świadczą o nieprzeciętnym intelekcie i stanowią świadectwo wyjątkowej dojrzałości. List zawiera też życzenia kolejnych sukcesów oraz spełnienia zawodowych, a także osobistych marzeń i oczekiwań.

My również przyłączamy się do życzeń i gratulacji. Społeczność szkolna