„Geo – Planeta” – Ogólnopolski Konkurs Geograficzny

28 listopada br. odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „GEO – PLANETA” zorganizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – ogólnopolskiego organizatora konkursu przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem XIV edycji konkursu było sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości geografii regionu, Polski i świata zgodnie z programem nauczania oraz aktywizacja młodzieży.

W kategorii konkursowej „Żak” wzięło udział 78 uczniów z klas: 1 LO-A, 1 T-C, 1 T-D, 2 LO-A, 2 T-A, 3 LO-A i 3 T-B realizujących geografię w zakresie rozszerzonym. Uczestnicy rozwiązywali test metodą jednokrotnego wyboru zawierający 25 pytań zamkniętych, z których 8 wiązało się z wykorzystaniem kolorowej mapy. Ponadto uczniowie musieli udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte dotyczące opisania wybranego najciekawszego ich zdaniem regionu Polski oraz uzasadnić swój wybór.

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w konkursie wyrażając przekonanie, że udział w nim dostarczył Wam rozrywki umysłowej i przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy geograficznej.

Ogłoszenie wyników nastąpi do końca marca 2023 r. Trzymamy kciuki za jak najlepsze rezultaty naszych uczniów. Koordynatorem konkursu była pani Agnieszka Stępniewska.