Udział młodzieży w programie BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2022

W dniach 14 i 15 grudnia uczniowie klasy 3 T-A uczestniczyli w projekcie edukacyjnym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2022. Projekt skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych i realizowany w formie dwudniowego certyfikowanego kursu online.

Głównym celem projektu było upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy zawodowej. Zajęcia w ramach Programu prowadzili specjaliści-praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Uczestnikom Programu przekazana została praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Projekt dawał także możliwość konsultacji z prelegentami po zakończeniu kursu.