Uczniowie Ekonomika laureatami konkursu „Żołnierze Wyklęci na terenie województwa łódzkiego”

Dwoje uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu) zajęło III miejsce i uzyskało tytuły laureatów w zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach konkursie historycznym poświęconym Żołnierzom Wyklętym. Eliza Panek z kl. 2 LO-Bg oraz Dawid Brzózka z kl. 2 LO-Ag wspólnie przygotowali prezentację multimedialną, która zyskała uznanie w oczach jurorów.

Jury konkursu „Żołnierze Wyklęci na terenie województwa łódzkiego” oceniając zgłoszone prace brało pod uwagę wartość merytoryczną, a także nieszablonowe i niepowtarzalne podejście do tematu.

Nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zostały wręczone dwójce laureatów 9 czerwca 2021 r.