Sukces Magdy w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia!

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia odbył się 10 marca 2021 r. dla czterech grup wiekowych: edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VI szkoły podstawowej, klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego.

W tej ostatniej grupie do konkursu przystąpiło czterystu uczniów z całej Polski, a wśród nich 5-cio osobowa grupa uczniów IV LO w ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu: Magdalena Ciąpała, Oskar Felczyński, Kajetan Kowalski, Jowita Klepczarek – uczniowie klasy 2 LO-Bp i uczeń klasy 3 LO-B – Artur Ciąpała.

Sukces odniosła Magdalena Ciąpała, która zajmując 15 miejsce w kraju uzyskała tytuł “Eksperta Logicznego Myślenia”. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uznania. Opiekunem szkolnym konkursu była nauczycielka matematyki – Teresa Wojciechowska.