Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2018

W czwartek, 11 października odbyły się wyboru do Samorządu Uczniowskiego, po wyborach ukonstytuował się Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
Przewodniczący: Martyna Kaźmierska 2 LO-A
I zastępca Przewodniczącego: Arkadiusz Bazak 2 LO-A
II zastępca Przewodniczącego: Monika Jurga 3 T-A
Sekretarz: Patrycja Reczulska 2 LO-B
Skarbnik: Aleksandra Miziołek 2 T-A
Członkowie: Kamil Goliński 1 LO-B, Julia Kozakiewicz 3 T-A, Oliwia Legat 2 T-C, Izabela Łukawska 3 T-A, Anna Majewska 2 LO-A, Natalia Mróz 1 LO-A

Reprezentanci szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta Łowicza: Magdalena Galińska (2 T-B), Weronika Bogus (1 T-C)Natalia Siewierska (1 T-B)

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pan Wojciech Królik.

Zapraszamy wszystkich mających dobre pomysły dla szkoły, chętnych do pracy na rzecz innych i całej społeczności szkolnej do współpracy.

Dziękujemy również za pracę dotychczasowemu Samorządowi.