Etap szkolny XI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

4 października 2018 r. odbył się etap szkolny XI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.

Sześciu uczniów kształcących się w zawodzie technik spedytor zmierzyło się z 25 pytaniami jednokrotnego wyboru. Przez 40 minut odpowiadali na pytania związane m.in. z prognozą wyliczoną za pomocą modelu Browna, roczną rotacją zapasu, maksymalnym czasem prowadzenia pojazdu bez przerwy czy metodą FEFO.
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) nastąpi do dnia 29 października 2018 r.