Wysoka zdawalność absolwentów ZSP nr 4 w Łowiczu – gratulujemy!

Poniżej prezentujemy wyniki zdawalności tegorocznych absolwentów naszej szkoły na egzaminie maturalnym, odnosząc się do trzech obowiązkowych – pisemnych przedmiotów, tj. języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

Zdawalność w 4 LO jest o ok. 10 punktów procentowych wyższa od zdawalności zarówno w województwie łódzkim, jak i w kraju. Wynik jest również wyższy dla porównywanych przedmiotów.

Podobnie jest w Technikum nr 4, w którym zdawalność jest wyższa o ok. 20 punktów procentowych w porównaniu z innymi szkołami typu technikum w powiecie, województwie i kraju.

Wyższą zdawalność nasi uczniowie uzyskali również na egzaminach ustnych.

Gratulujemy naszym absolwentom wysokiej zdawalności i bardzo dobrych wyników osiągniętych na egzaminie maturalnym.