Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2023/2024

W czwartek, 12 października 2023 r. odbyły się wyboru do Samorządu Uczniowskiego. O funkcję przewodniczącego szkoły ubiegały się trzy kandydatki.

Po podliczeniu wszystkich 402. oddanych głosów okazało się, że:
Wiktoria Florczak z klasy 3 T-A otrzymała 213 głosów,
Wiktoria Kosiorek z klasy 2 T-E otrzymała 71 głosów,
Klaudia Sękowiak z klasy 3 T-E otrzymała 113 głosów,
a 5 głosów było nieważnych.

Od 13 października rozpocznie pracę nowy Samorząd Uczniowski w składzie:

Przewodniczący: Wiktoria Florczak z klasy 3 T-A
I-szy Zastępca Przewodniczącego: Klaudia Sękowiak z klasy 3 T-A
II-gi Zastępca Przewodniczącego: Wiktoria Kosiorek z klasy 2 T-E
Sekretarz: Michalina Słoma z klasy 3 LO-A
Skarbnik: Maciej Krawczyk z klasy 3 T-B
Członkowie:
Patrycja Beczek z klasy 3 T-B
Martyna Buczek z klasy 4 T-A
Krystian Grzyb z klasy 3 T-B
Aleksandra Jagiełło z klasy 3 T-A
Kacper Jakiel z klasy 2 T-E
Oliwia Jankowska z klasy 3 T-A
Julia Kankiewicz z klasy 3 T-A
Nikolla Kawulska z klasy 2 T-A
Klaudia Kolos z klasy 3 T-B
Klaudia Pęczkowska z klasy 3 LO-A
Lena Pokora z klasy 2 LO-A
Natalia Roróg z klasy 1 LO-B
Mikołaj Stań z klasy 2 T-A
Maciej Świątek z klasy 3 T-A
Tatiana Zimna z klasy 2 LO-A

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: p. Edyta Anioł-Plichta i p. Wojciech Czapnik.

Za pracę w Samorządzie dziękujemy tegorocznej maturzystce, Magdalenie Milewskiej z klasy 4 LO-B, która w obecnym roku szkolnym musi skupić się na przygotowaniu do egzaminu dojrzałości.

Zapraszamy do współpracy osoby kreatywne, chętne do wspólnego działania na rzecz innych i całej społeczności szkolnej.

Jednocześnie przypominamy, że Samorząd Uczniowski rozprowadza cegiełki z przydatnymi informacjami z różnych przedmiotów (język polski, matematyka, język angielski i inne), a dochód z akcji przeznaczony jest na specjalistyczną rehabilitację oraz leczenie podopiecznego fundacji „ Pomóż i Ty” – Fabiana Czechowskiego, który od urodzenia cierpi na autyzm wczesnodziecięcy oraz padaczkę.

Można również na rzecz szkoły przekazywać „Talenciaki Lidla”, wrzucając je do pudełek, które są wystawione w różnych miejscach w szkole.

A kolejne akcje nowego Samorządu Uczniowskiego już wkrótce.