Uczniowie z Ekonomika na edukacyjnej wyprawie do Grecji w ramach programu Erasmus+

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, właśnie wrócili z Grecji, w której przebywali w ramach projektu „Euro-zawodowe kompetencje – dobry start w przyszłość”. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach programu Erasmus+, akcja KA122-SCH – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej.

Grupa, składająca się z 25 uczniów i trzech nauczycieli pełniących rolę opiekunów, 30.04.2023 wyruszyła z misją realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego. Jego głównym celem była poprawa kluczowych kompetencji uczestników, w tym: językowych, cyfrowych, a także w zakresie rozumienia i tworzenia informacji w oparciu o praktyczne i możliwe do wykorzystania w pracy i nauce narzędzia informatyczne Projekt pozwolił uczniom na zdobycie doświadczenia w budowaniu, publikowaniu, promowaniu i tworzeniu profesjonalnych, wielojęzycznych treści marketingu internetowego. Uczestnicy projektu zdobyli także umiejętności związane z planowaniem regionalnych strategii marketingowych. Pozostałe cele, tego właśnie zakończonego projektu, to wzrost kompetencji społecznych i językowych, a także zwiększenie praktycznych umiejętności uczestników mobilności.
Praca nad projektem objęła tworzenie treści na stronę internetową i fanpage, wszystko w języku angielskim i polskim. Uczestnicy mobilności skupili się na opracowywaniu materiałów związanych z tematem „Ekonomiczny potencjał regionu Pieria w Grecji”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w greckiej szkole w Katerini, która dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrą, a także wielu innych aktywnościach. Grecka szkoła posiada bogate doświadczenie jako partner i beneficjent projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym programu ERASMUS+. Zadanie projektowe, nad którym pracowali uczniowie, ostatniego dnia mobilności zostało zaprezentowane, a prace zostały ocenione. Każdy z uczniów miał szansę podzielić się swoim wkładem i otrzymać konstruktywne uwagi. Na koniec każdy uczeń otrzymał certyfikat uczestnictwa w projekcie.

W ramach realizacji programu kulturowego uczniowie zapoznawali się z kulturą i tradycjami Grecji. Odwiedzili m.in. muzeum w Dionie, Centrum Informacyjne Parku Narodowego Mount Olympus, Stary Pantaleimon i niezwykły kompleks klasztorny Meteory, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wycieczka statkiem na Skiathos pozwoliła im na odkrycie wyspiarskiej strony Grecji. Odbyło się także wiele atrakcji integracyjnych, takich jak gra miejska, podczas której wykonywali różnorodne zadania, angażując miejscową społeczność.

Pobyt w Grecji zakończyli 12 maja, a wrócili do Polski dzień później.