Prelekcja dla uczniów klas I na temat bezpieczeństwa w sieci

Dnia 28 września 2017 r. w auli szkoły odbyła się prelekcja dla uczniów klas pierwszych liceum i technikum naszej szkoły na temat: “Bezpieczeństwo w sieci”. Prelekcję przeprowadził Pan Adam Walas, prawnik współpracujący z fundacją Togatus Pro Bono. Na spotkaniu poruszane były zagadnienia dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu ze szczególnym uwzględnieniem aktywności młodzieży na portalach społecznościowych. Prowadzący przybliżył uczniom problematykę odpowiedzialności cywilnej i karnej w związku z łamaniem praw autorskich, nieprzestrzeganiem przepisów prawa o ochronie danych osobowych i naruszeniem dóbr osobistych.