Warsztaty dotyczące racjonalnego odżywiania

20 kwietnia uczniowie z klasy 2 T-D kształcący się w zawodzie technik spedytor uczestniczyli w prelekcji oraz warsztatach dotyczących racjonalnego odżywiania. W ramach współpracy ZSP nr 4 z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Skierniewicach dr inż. Agnieszka Wiosetek-Reske zapoznała młodzież z dziesięcioma zasadami prawidłowego odżywania i piramidą żywieniową. Uczniowie przygotowali swoje własne piramidy żywieniowe. Druga część warsztatów dotyczyła napojów słodkich i energetycznych, czyli takich, po które coraz częściej sięgają młodzi ludzie. Młodzież samodzielnie wykonała napój zawierający cukier, sztuczne barwniki i aromaty, a następnie rozwiązywała krzyżówkę dotyczącą odżywiania.