“Kolega lubi czytać? A lubię!” – debata promującą książkę i czytelnictwo

30 listopada 2017 r. odbyła się debata promującą książkę i czytelnictwo. Zaproszenie do udziału w polemice przyjęły p. Renata Frączek – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, p. Marianna Mońka – moderator Dyskusyjnego Klubu Książki, p. Marzena Tomaszewska – nauczycielka języka polskiego i Weronika Łąpieś – uczennica kl. 3 LO-A. Podczas debaty podejmowane były zagadnienia dotyczące wartości czytania, mody na czytanie czy sposobu zagospodarowania czasu na lekturę. Dyskutowano o “wyższości” książki papierowej nad audiobookiem czy e-bookiem a także zaletami i wadami lektur szkolnych. W dyspucie uczestniczyło 60 uczniów naszej szkoły.

Debata o wartości czytania wpisała się w realizację zadań wynikających z udziału szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Organizatorem debaty była biblioteka szkolna.