Relacja z warsztatów #YouthEmpowered – Możesz więcej niż myślisz

W ramach ogólnopolskiego programu YouthEmpowered – Możesz więcej niż myślisz odbyły się w naszej szkole dwie ośmiogodzinne edycje warsztatów, w których udział wzięli uczniowie klasy 3 LO-B o profilu matematyczno-informatycznym i uczniowie klasy 3 T-B kształcący się w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec. Na podkreślenie zasługuje fakt udziału tegorocznych absolwentów. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować panu Cezaremu Gawrońskiemu i pani Izie Haczykowskiej-Wilk z Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu za pomoc w ich rekrutacji.

Inicjatorką i organizatorką warsztatów była pani Janina Mierzejewska-Majcherek przy aktywnej współpracy pani dyrektor Ewy Bury i pani Bożeny Wilkoszewskiej-Wielemborek.

Warsztaty zrealizowała firma Coca Cola HBC Polska. Gościliśmy trenerki z warszawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, które w praktyczny i przystępny sposób zaznajamiały uczestników z zasadami rządzącymi rynkiem pracy. W ciągu ośmiu godzin uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w grach rekrutacyjnych, które pozwoliły im poznać swoje mocne strony i odkryć potencjał zawodowy. Ponadto w swobodnej i kreatywnej atmosferze mogli zastanowić się nad ścieżkami kariery, które każdy dopasowywał indywidualnie do swoich umiejętności i zainteresowań. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem oraz dużą dawką energii, współpracowali przy przygotowanych ćwiczeniach. Aktywnie działali i chętnie podejmowali dyskusję w celu podsumowania zadań i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Warsztaty stanowiły metaforyczny pomost pomiędzy szkołą a przyszłą drogą zawodową uczniów.

Warsztaty to pierwszy etap programu YouthEmpowered – Możesz więcej niż myślisz. W ramach projektu uczniowie otrzymali również dostęp do interaktywnej platformy wspierającej rozwój zawodowy. Na platformie znajdują się informacje o rynku zawodowym, ćwiczenia i testy.

Dodatkowo dla chętnych uczestników programu realizatorzy proponują skorzystanie z mentoringu prowadzonego przez specjalistów z Coca Cola HBC Polska. Mentoring ma na celu wspomaganie młodych ludzi w dalszych krokach tworzenia kariery.