Od Konstytucji 3 Maja do niepodległej Polski

26 kwietnia 2018 r. uroczystym apelem upamiętniliśmy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program poetycko-muzyczny, z przywołaniem kontekstów historycznych, przypomniał młodzieży doniosłą rolę tejże Konstytucji w dziejach naszego kraju. Apel, odświeżając historię polskiego konstytucjonalizmu poprzez odwołania między innymi do takich Konstytucji jak: marcowa z 1921 r., kwietniowa z 1935 r., PRL-u z 1952 r. po konstytucję III Rzeczypospolitej 1997 r. wpisał się w obchody Jubileuszu 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Program przygotowany był przez młodzież klas: 1 LO-B, 1 T-C i 1 T-D.