Społeczność „Ekonomika” uczciła rocznicę Bitwy nad Bzurą

Przedstawiciele uczniów, rodziców i kadry nauczycielskiej uczestniczyli w XV rajdzie „Szlakiem Bojowym 10 Pułku Piechoty”, który odbył się 15 września 2018 r. Głównym celem imprezy było uczczenie 79. rocznicy bitwy nad Bzurą. Uroczystości odbyły się na cmentarzu wojennym w Kompinie. Po oddaniu hołdu poległym, przewodnik przypomniał historię największej wrześniowej potyczki z Niemcami w 1939 r. ze szczególnym uwzględnieniem udziału w niej 10 Pułku Piechoty. Po części oficjalnej odbyło się ognisko z kiełbaskami i wojskową grochówką oraz konkursy sprawnościowe z nagrodami. Wśród 120 uczestników byli: Kinga Kryściak (2 LO-A), p. Aneta i Zdzisław Kryściakowie, p. Dorota i Mariusz Wiśniewscy, p. Agnieszka Kolka oraz nauczyciele: Anna Słomska, Teresa Wojciechowska i Wojciech Królik.