Projekt Erasmus+

Z ogromną radością informujemy o otwarciu rekrutacji do naszego emocjonującego projektu Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-SCH-000143305!

Terminy rekrutacji: 
• Mobilność Grecja: 22.02.2024 do 1.03.2024 r.
• Mobilność Włochy: 6.03.2024 do 13.03.2024 r

Uczestnictwo w projekcie to szansa na niesamowite doświadczenia w Grecji i we Włoszech dla naszych uczniów 

Kogo zapraszamy do udziału w rekrutacji? 
• mobilność do Grecji: mogą wziąć udział uczniowie klas III – technik rachunkowości i technik handlowiec
• mobilność do Włoch  jest skierowana do uczniów klas III liceum ogólnokształcącego

Jakie są cele projektu? 
• podniesienie kompetencji kluczowych, w tym: cyfrowych, osobistych, społecznych oraz wiedzy z zakresu podstawy programowej realizowanych przedmiotów wśród uczestników mobilności.
• wyrównanie szans wśród uczniów o zmniejszonych szansach edukacyjnych,
• zwiększenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i zarządzającej Szkołą oraz projektami międzynarodowymi,
• zwiększenie wykorzystania innowacji pedagogicznych w procesie kształcenia poprzez realizację innowacyjnego projektu i wdrożenie go do procesu kształcenia w Polsce,
• zwiększenie międzynarodowego wymiaru działań Szkoły oraz jej prestiżu w skali lokalnej i europejskiej.

Finansowanie
Udział w przedsięwzięciu jest całkowicie darmowy dla jego uczestników, wszelkie koszty pokrywa Szkoła z dofinansowania przyznanego ze środków Unii Europejskiej.

Przebieg mobilności 
W ciągu dwóch tygodni pobytu zarówno w Grecji, jak i we Włoszech, uczestnicy będą zaangażowani w różnorodny program merytoryczny i kulturowy. Przez 10 dni trwania projektu przewidziane są zajęcia w szkole partnerskiej, obejmujące m.in. lekcje stacjonarne, warsztaty i aktywności terenowe, prowadzone w języku angielskim. Dwa pełne dni zostaną przeznaczone na program kulturowy, który umożliwi uczestnikom zaznajomienie się z kulturą i historią kraju goszczącego oraz sprzyjać będzie integracji między młodzieżą.

Jak aplikować? 
Aplikacje należy złożyć ww. terminach w sekretariacie lub u koordynatora projektu – pani Anny Słomskiej.
UWAGA: zwróćcie uwagę na terminy składania dokumentów. Są one różne dla poszczególnych mobilności!

Formularze oraz regulamin rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz u koordynatora.
Wyniki rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej Szkoły oraz udostępnione zostaną w sekretariacie.

Czekamy na Wasze aplikacje!
Zapraszamy!

lista załączników:
1. Regulamin Rekrutacji
2. Zał. 1 Formularz Zgłoszeniowy Ucznia GRECJA
2. Zał. 1 Formularz Zgłoszeniowy Ucznia WŁOCHY
3. Zał. 2 Instrukcja wypełnienia formularza zgłoszeniowego

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów
i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności”