Wyniki ogólnopolskiego konkursu geograficznego „GEO-PLANETA”

9 marca br. komisja ogólnopolskiego konkursu „GEO-PLANETA” ogłosiła wyniki testu, który odbył się w listopadzie 2022 r. Organizatorzy uhonorowali naszego ucznia, Macieja Świątka z klasy 2 T-A, nagrodą książkową i dyplomem za bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu geografii Polski oraz świata i zdobycie największej liczby punktów wśród wszystkich reprezentantów naszej szkoły.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uznania. Ponadto nasza szkoła otrzymała sprzęt biurowy za najliczniej reprezentowaną szkołę w Polsce oraz dyplom okolicznościowy.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w konkursie i cieszymy się, że nasi uczniowie chętnie pogłębiają swoją wiedzę geograficzną.

Maćkowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach!