„Lekcje z ZUS” – edycja 2023

W bieżącym roku szkolnym 25 uczniów z ZSP nr 4 w Łowiczu bierze udział w projekcie edukacyjnym ZUS dla szkół ponadpodstawowych.

„Lekcje z ZUS” to autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który powstał, by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich dorosłego – zawodowego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Projekt objęty jest patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki.
Dziś niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą wzajemnej odpowiedzialności wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

W ramach projektu uczniowie korzystają między innymi z zeszytów ćwiczeń oraz prezentacji multimedialnych. Projekt obejmuje szczegółowe zagadnienia z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce w 2023 roku. Na zajęciach młodzież zapoznaje się z zasadami funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, z jego genezą oraz prawami i obowiązkami zarówno osób ubezpieczonych, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą. Materiały dydaktyczne obejmują m. in. następujące tematy: Świadomy zawsze ubezpieczony, Co Ci się należy, kiedy płacisz składki, Renty i emerytury, E- ZUS, czyli firma pod ręką.

Projekt „Lekcje z ZUS” zakończony zostanie udziałem młodzieży w Olimpiadzie pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.