Wojna oczami dziecka – „Orlęta. Grodno ’39”

30 września 2022 r. uczniowie klas: 2 LO-A i 3 T-C wraz z wychowawcami wyjechali do łódzkiego kina Cinema City na film historyczny „Orlęta. Grodno ’39” pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki promującego najnowszą polską produkcję w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza.

Przed rozpoczęciem seansu uczniowie wysłuchali krótkiej retrospekcji edukacyjnej, wprowadzającej w realia trudnego życia w II Rzeczypospolitej.

Bohaterami filmu są dzieci, harcerze i młodzież szkolna, którzy bohatersko bronią miasta. 17 września 1939 roku na mocy porozumień sowiecko – niemieckich, Armia Czerwona wkracza do Polski. 20 września planuje zająć Grodno. Obrońcy miasta rozpoczynają irracjonalną, heroiczną walkę. Oddziały wojskowe wspomagane są przez ludność cywilną, ale przede wszystkim przez młodzież. To właśnie młodzi chłopcy i dziewczęta stają się ofiarami niezwykłego okrucieństwa okupantów. Na uwagę zasługuje postawa 12-letniego żydowskiego chłopca – Leosia, który, natrafiając na bariery ideologiczne, nie daje się wciągnąć w machinę pogardy i uprzedzeń, nie kieruje się poglądami uzasadniającymi bezpodstawną nienawiść i przemoc, tylko podąża za głosem własnego sumienia.

Film wywarł ogromne wrażenie na naszych uczniach, uzmysławiając im, jak wielką odwagą i poświęceniem wykazali się mieszkańcy Grodna stając w obronie rodzinnego miasta.