Kinga Kryściak laureatką ekologicznego konkursu fotograficznego

W odpowiedzi na zaproszenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu “Cztery pory roku w przyrodzie powiatu łowickiego”. Ich zadaniem było uchwycenie ciekawych przyrodniczo miejsc, flory, fauny w różnych porach roku. Celem konkursu było m.in. pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej młodzieży jak również zwrócenie uwagi na walory i piękno przyrody naszego regionu.

Do konkursu zgłoszono 80 zdjęć wykonanych przez uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

16 listopada 2017 r. w siedzibie biblioteki nagrodzono laureatów. Komisja konkursowa doceniła dwie fotografie Kingi Kryściak z kl. 1 LO-A przyznając jej II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Serdecznie gratulujemy naszej laureatce. Poniżej prezentujemy nagrodzone prace.